Контакт

Детаљније информације можете добити на бројеве телефона:

063/614-737 или
037/ 715-460

E-mail:p.nikolats@yahoo.com

Адреса хладњаче: Љубостињска 53, Грабовац, 37240 Трстеник